• fio@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

Podkarpackie FIO Lokalnie

--------------------
Podkarpackie FIO Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa podkarpackiego. Operatorem programu jest Fundacja Generator Inspiracji.