• fio@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

Animatorzy Podkarpackie FIO Lokalnie

Aby bardziej efektywnie docierać do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Animatorzy Podkarpackie FIO Lokalnie.

Animatorzy to głównie lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, którz pomagać będą operatorowi programu Podkarpackie FIO Lokalnie w jego realizacji.

Głównym zadaniem Animatorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu z Subregionalnymi Ambasadorami Podkarpackie FIO Lokalnie, którzy udzielą Państwu informacji o konkursie.