• fio@fgi.org.pl
  • +48 502 901 620

STARTUJE nabór do konkursu Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

STARTUJE nabór do konkursu Podkarpackie FIO Lokalnie 2020

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji z terenu województwa Podkarpackiego . Mogą one ubiegać się o mikrodotacje od 1500 do 5000 złotych. W tym roku budżet konkursu wynosi 140 647.00  zł.

DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS?

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które:

  1. Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
  2. Wynikają z konkretnych potrzeb lub problemów danej społeczności.
  3. Mają jasno określony cel.
  4. Mają dobrze zaplanowane działania.
  5. Mają rozsądne koszty realizacji
  6. Przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców, ale wychodzą w swoich działaniach lub dotykają pośrednio (za sprawą rezultatów lub wpływu) całych społeczności.
  7. Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
  8. Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  9. Mają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 22 czerwca 2020 od godz. 15:30  do 22 lipca 2020 roku do godz. 15:30 za pomocą generatora on-line.

Ocenie ekspertów podlegać będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone za pośrednictwem generatora on-line. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatora lub do Animatorów nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w konkursie Podkarpackie FIO Lokalnie.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

W konkursie Podkarpackie FIO Lokalnie 2020 wniosek ma formę formularza w którym należy opisać wnioskodawcę, projekt (tytuł, czas trwania, miejsce realizacji, zakres projektu, sposób promocji oraz przewidziane rezultaty projektu), szacunkową kalkulację kosztów. 

Szczegółowe zasady Konkursu, w tym procedura wyboru projektów, została opisana w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stronie http://www.podkarpackiefiolokalnie.pl w dziale DO POBRANIA.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Podkarpackie FIO Lokalnie 2020!

Po wejściu do generatora, proszę wybrać odpowiednią ścieżkę konkursową – wtedy otworzy się odpowiedni formularz.

Warto zwrócić uwagę, że generator ma zegar, który odlicza czas pozostały do końca sesji. Przed upływem tego czasu należy zapisać wniosek, aby nie utracić danych. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

shares